FORT G

Het is gaan regenen. Uur na uur valt het met bakken uit de hemel. Ik denk niet dat ons fort bestand is tegen zoveel water.

Aan zee staat een huis. De zussen Teddy en Ka wonen er al zolang ze zich kunnen herinneren. Ze kennen de zandkorrels, het kraken van de vloer, de haartjes op elkaars lijf. De dagen verlopen volgens een vast, overzichtelijk patroon. 
Als hun vader sterft, komt alles in beweging. De dood zou ze dichter bij elkaar kunnen brengen, maar de zussen drijven eerder als twee aardplaten uiteen. Hun huis – gebouwd door hun over-over-overgrootvader, de enige plek die ze nog nooit verlaten hebben – is niet langer de veiligste plek op aarde. Met kracht, manipulatie en liefde probeert Teddy Ka te overtuigen bij haar in het huis te blijven. Maar Ka heeft haar besluit genomen.
Een muzikale, beeldende voorstelling afgewisseld met concrete scenes van de twee zussen die elkaar proberen los te laten.

De voorstelling is mede tot stand gekomen in samenwerking met het Londense Battersea Arts Centre en was, dankzij het winnen van de Director’s Choice Award, onder andere te zien op het Nederlands Theaterfestival.

regie: MARJOLEIN FRIJLING
spel: ANNE GEHRING, VERA KETELAARS
muziek: TERESA CAMPOS
tekst: VERA KETELAARS
dramaturgie: MARTINE MANTEN
lichtontwerp: THEUNIS ZIJLSTRA / STEFAN DIJKMAN
vormgeving: NICKY NINA DE JONG
techniek: NEAL GROOT
publiciteit: BERNICE VREEDZAAM
zakelijk advies: JANTIEN PLOOIJ
flyer: GEERTJE GEURTSEN
flyer foto: FRANK RUITER
scènefoto’s: SANDER HEEZEN

datum: 2013/14